ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 05:30
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލް ޙިލާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލް ޙިލާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގު
ޑަމަކް ބަލިކޮށް، އަލް ޙިލާލް ކުރިއަށް
 
މޮޅާއެކު އަލް ޙިލާލުން ވަނީ އެއް ވަަނައިގައި 12 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފައި

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި ޑަމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އަލް ޙިލާލުން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާގައި ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗު އަލް ޙިލާލް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ލަނޑުތައް ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ އަލް ޙިލާލް އިންނެވެ. މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ސަލީމް އަލް ދައުސަރީ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން، 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑަމަކް އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރި އެވެ. އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޑޮމަގޮޖް އަންޓޮލިކް އެވެ. މެޗުން އަލް ޙިލާލް މޮޅުވީ، ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. އެ ޓީމު މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ މިކޭލް އެވެ.

މޮޅާއެކު އަލް ޙިލާލުން ވަނީ އެއް ވަަނައިގައި 12 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފަ އެވެ. މި ސީޒަންގެ ސައުދީ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 24 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 68 ޕޮއިންޓެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އަލް ނަޞްރަށް ލިބެނީ 56 ޕޮއިންޓެވެ. އަލް ޙިލާލް އަތުން ބަލިވި ޑަމަކް އޮތީ 34 ޕޮއިންޓާއެކު ހަތް ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް