ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 20:34
ކުދިން އިމްތިހާން ހަދަނީ
ކުދިން އިމްތިހާން ހަދަނީ
މިހާރު
ސްކޫލްތަކުގެ ޓެސްޓް އަވަސްކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާވާތީ ސްކޫލްތަކުގެ ޓެސްޓް އަވަސްކޮށްފި
 
ގްރޭޑް 7، 8 އަދި 9ގެ ދަރިވަރުންގެ ފަހު ޓެސްޓުތައް ބާއްވާނީ މި މަހުގެ 27ން އަންނަ މަހުގެ 25ގެ ނިޔަލަށް، ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަހާ ޓެސްޓް ދުވަސްވަރާ ދިމާވާތީ، ގްރޭޑް 7، 8 އަދި 9ގެ ދަރިވަރުންގެ ފައިނަލް ޓެސްޓުތައް ނެގުން އަވަސްކޮށްފިއެވެ.

ހިނގަމުން މިދާ 2023ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރުގައި ވާގޮތުން، އެ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ދެވަނަ ޓަރމުގެ ޓެސްޓުތައް ނަގަން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ އޭޕްރީލްމަހުގެ 16ން 27ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ނަމަވެސް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚަކީ އަންނަ މަހުގެ 21 ކަމުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އިސީ)ން ކަނޑައެޅުމުން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޓެސްޓު ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވި ސަރކިއުލާއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ގްރޭޑްތަކުގެ ފަހު ޓެސްޓުތައް ބާއްވަން ނިންމައިފައިވަނީ މި މަހުގެ 27ން އަންނަ މަހުގެ 25ގެ ނިޔަލަށް، ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ކަމަށެވެ.

އޭޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހު ޓެސްޓު ނަގާނަމަ އީސީން އެ ސްކޫލަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ދިރާސީ އައު އަހަރަށް މި ސަރުކާރުން ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ބަދަލާއެކު، މިހާރު މި ހިނގާ 2023ގެ ދިސާރީ އަހަރު ނިމޭނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުއެވެ. މި އަހަރު 2024ގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާނީ މެއި 26ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް