ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 10:57
މާލޭގެ މަގަކަށް ގެއަކުން ނެރެ އަޅާފައި ހުރި ކުނި
މާލޭގެ މަގަކަށް ގެއަކުން ނެރެ އަޅާފައި ހުރި ކުނި
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލޭ މަގުމަތިން އެއް ދުވަހުން 59.6 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައިފި
 
ކުނިބުނީގެ މައްސަލަ މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައި
 
ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރިގޮތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު އެކަނިވެސް ޖުމުލަ 51 ޕިކަޕަކުން 59.6 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވޭ

މާލޭ މަގުމަތިން އެއް ދުވަހުން 59.6 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު އެކަނި މާލޭ މަގުމަތިން ނެގި ކުނީގެ އަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ހާމަކުރައްވަމުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޖުމުލަ 51 ޕިކަޕަކުން 59.6 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުނިބުނީގެ މައްސަލައަކީ މިއަދު ހައްލުނުވެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް ފަރުނީޗަރު ފަދަ ތަކެތި އައުކުރަމުންދާއިރު، ގޭތެރޭގައި ހުންނަ ބައު ފަރުނީޗަރުތަކާ އެހެނިހެން ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި މާލޭގެ މަގުތަކަށް އުކާލާފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހު މީޑިއާތަކާ ވާހަކަދައްކަވަމުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވެސް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވެމްކޯއާ ގުޅިގެން މިހާރުންސުރެ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތިން ހަތަރު މަސްތެރޭ ނަތީޖާ ފެންނާނެކަމަށްވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ހަމައެއާއެކު، މިކަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން ބޭކާރު ގޮތުގައި އުފެދޭ ކުނި މަގުމަތި ފަދަ ތަންތަނަށް އުކާލާފައި ނުބެހެއްޓުމަށް އާޒިމް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް