ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:55
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެޓަލަންޓާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެޓަލަންޓާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
އެޓަލަންޓާ ކައިރިން ޔުވެންޓަސް އެއްވަރު
 
މެޗުން ލިބުނު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ޔުވެންޓަސް އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނައިގައި

އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެޓަލަންޓާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ޔުވެންޓަސްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި އެޓަލަންޓާ އިން ލީޑު ނަގާފައި ވަނިކޮށް، ޔުވެންޓަސް އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށް، ލީޑު ވެސް ނެގި އެވެ. ނަމަވެސް އެޓަލަންޓާ އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރި އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓަލަންޓާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޓެއުން ކޫޕްމެއިނާސް އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ މާރިއޯ ޕަސަލިޗް އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ އެންޑްރިއާ ކަމްބިއާސޯ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ވެސްޓަން މެކްނީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން މެޗުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އާކަންޑިއުސް މިލިކް އެވެ. މިލިކް އަށް ލަނޑު ޖަހަން ވެސް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ މެކްނީ އެވެ. މެޗުގައި އެޓަލަންޓާ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ވެސް ކޫޕްމެއިނާސް އެވެ.

މެޗުން ލިބުނު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ޔުވެންޓަސް އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 28 މެޗުން 58 ޕޮޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޭސީ މިލާނަށް ލިބެނީ 59 ޕޮއިންޓެވެ. އެއް ވަނައިގައި އިންޓަ މިލާން އޮތީ، 28 މެޗުން 75 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް