ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 21:24
ފުލުހުންގެ މައި ޢިމާރަތް
ފުލުހުންގެ މައި ޢިމާރަތް
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން
ބ އަތޮޅުގައި ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައި 23 މީހުން ބަލާފާސްކޮށްފި، ޕީއެންސީގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުގެ މީހުން ހިމެނޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު
 
އެކަކު ފިޔަވާ ދެންތިބި އެންމެންވެސް ވަނީ ބަލާފާސްކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފަ
 
ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
 
ސޯޝަލް މީޑީއާތަކުގައި މިފަހުން ފެތުރިފައިވަނީ ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ ކެމްޕެއިން ޓީމު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ޚަބަރުތަކެއް

ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފުލުހުން ބޮޑު އޮޕަޜޭޝަންއެއް ހިންގައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް އަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، މި އޮޕަރޭޝަންގައި 23 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ބަލާފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވާ ދެންތިބި އެންމެންވެސް ވަނީ ބަލާފާސްކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ބަލާފާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮންބައެއްކަމެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބ.ކަމަދޫ އިން އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ބަލާ ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފަހުރި ރަބަރު ޕެކެޓެއް ފެނިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ދެ ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ކަމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑީއާތަކުގައި މިފަހުން ފެތުރިފައިވަނީ ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ ކެމްޕެއިން ޓީމު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ޚަބަރުތަކެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސީދާ ޖަވާބެއް ފުލުހުންގެ ފަރާތަކުން ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ސައިކަލުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައިކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވޭ: ފުލުހުން
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި 163 އުޅަނދު ޓޯ ކޮށްފި
"މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެޕާޓުމެންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް، ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރީ އަންހެނެއް"
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު މީހުންނާއި، ޗައިނާ ވައިޓާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ފެންނަން ނެތް - ފުލުހުން
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި