ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 17:14
ކަސްޓަމްސް ކާރު މޮޑިފައި ކޮށްފައި
ކަސްޓަމްސް ކާރު މޮޑިފައި ކޮށްފައި
ކަސްޓަމްސް
ދައުލަތުގެ ކާރަކަށް އަމިއްލަ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ބަދަލުގެނައުމުން ކޮމިޝަނާ މާނިއުއަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ
 
ކާރުގެ ކުރީބައިގައާއި ކާރުގެ ލޯގޯ، އަދި ފުރޮޅުތައް ވަނީ ރަން ކުލައިން ފަށަލައެއް އަޅާފައި
 
މި ކާރަށް ގެނެވުނު ބަދަލަށް ޚަރަދުކުރީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް މާނިއު ވިދާޅުވި

ދައުލަތުގެ ކާރަކަށް އަމިއްލަ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ބަދަލުގެނައުމުން ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޔޫސުފް މާނިއުއަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާނިއު 'އެކްސް'ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކަސްޓަމްސްއިން އަލަށް ތައާރަފުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ "އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް ބޯޑާ ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް"އަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން ކާރަށް ގެނައި ބަދަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ގެނައި ބަދަލަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އާ ލޯގޯއާ ގުޅުވުމަށްޓަކާ ރަން ކުލައިން އެޅި ފަށަލައެއްކަމަށް މާނިއު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

އެވެ.

މި ކާރުގެ ކުރީބައިގައާއި ކާރުގެ ލޯގޯ، އަދި ފުރޮޅުތައް ވަނީ ރަން ކުލައިން ފަށަލައެއް އަޅާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކާރަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުން އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފާޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައިވާތީ މާނިއު ވަނީ ފަހުން 'އެކްސް'ގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި އާއްމުންގެ ކިބައިން އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މިގޮތުން މާނިއު ފަހުން ކުރެއްވި ޕޯސްޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ކާރަށް ގެނައި ބަދަލު ކުރިން ހުރި ގޮތަށް ބަދަލުކުރާނެކަމަށާ އާއްމުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކާރަށް ގެނައި ބަދަލަކީ އަމިއްލައަށް ކުރި ޚަރަދެއް ކަމަށާ ދައުލަތުން މިކަމަށް ޚަރަދެއް ކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް މާނިއު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް، އަމިއްލަ ޚަރަދަކުންވެސް ދަޢުލަތުގެ ކާރަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުން އާއްމުންގެ ފާޑުކިއުން އެކަމަށްވެސް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް