ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 16:11
މަސްޖިދުލް ހުދާ
މަސްޖިދުލް ހުދާ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އާ މިސްކިތެއް ހުޅުވުން
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އާ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި
 
މި މިސްކިތް ހުޅުވައިދެއްވީ ޝައިހު މުޙައްމަދު ލަތީފު
 
މި މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ އެއްފަހަރާ 450 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އާ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މަސްޖިދުލް ހުދާގެ ނަމުގައި މި މިސްކިތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވައިދެއްވީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިސް އިމާމު ޝައިހު މުޙައްމަދު ލަތީފުއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދެ ފަންގިފިލާއަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މި މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ 450 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި މިސްކިތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މި މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 8.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވި މިމިސްކިތަކީ ޒަމާނީ ފަރުމާއަކަށް ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރީތި މިސްކިތެކެވެ. އަދި މިމިސްކިތް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ މަލެއްގެ ބައްޓަމަށެވެ.

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ވަގުތީ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަމުން ދާއިރު، އަތޮޅުތެރޭގެ އިތުރުން މާލެސިޓީގައި ވެސް މިސްކިތްތައް ދަނީ ހުޅުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް