ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2024 | ބުދަ 05:51
ފެމިލީ ކޯޓް
ފެމިލީ ކޯޓް
އަވަސް
ރަމަޟާން މަހު ކައިވެނިކޮށްދޭ ގަޑިތައް
ރަމަޟާން މަހު ކައިވެނިކޮށްދޭ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި
 
ރަމަޟާން މަހުގެ އިތުރުން ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްދޭ ވަގުތުތައް ވަނީ އާންމުކޮށްފައި

ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދޭ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ބުނީ ރަމަޟާން މަހު ކޯޓުގައި ކައިވެނިކޮށްދޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި 09:30ން 12:30 އަދި 21:30ން 23:30 އަށްކަމަށެވެ. ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށްދޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު 9:30ން 11:30 އަށެވެ.

ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ކޯޓުގައި ކައިވެނިކޮށްދޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި 09:30 އިން 12:30ށް، 16:00 ން 17:30ށް އަދި ރޭގަނޑު 7:30ން 9:30 އަށެވެ. ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށްދޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 4ން 5:30ށް އަދި ރޭގަނޑު 7:30ން 9:30 އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް