ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 13:27
ޕެޕް ގާޑިއޯލާ
ޕެޕް ގާޑިއޯލާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބާސެލޯނާ
ގާޑިއޯލާގެ ލަފާ ބާސެލޯނާއިން ގަބޫލުނުކުރާނެ
 
އޭނާގެ ލަފައަކީ ޑިޒާބީ ކޯޗަކަށް ގެނައުން

އަންނަ ސީޒަނަށް ކޯޗަކު ހޯދުމުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ދީފައިވާ ލަފާ ބާސެލޯނާއިން ގަބޫލުނުކުރާނެ ކަމަށް ސްޕޭނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ހުއާން ލަޕޯޓާ އަކީ އެ ކުލަބުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ކޯޗު ގާޑިއޯލާގެ ލަފާ ކަންކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދާ މީހެކެވެ. މި ގޮތުން އޭނާ ވަނީ ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް މި ސީޒަނަށް ފަހު ކުލަބުން ވަކިވާތީވެ އައު ކޯޗަކު ހޯދުމުގައި ގާޑިއޯލާއާ މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ.

މި ގޮތުން ގާޑިއޯލާ ދީފައިވާ ލަފައަކީ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމަށް އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ބްރައިޓަންގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ ޑިޒާބީ ގެނައުމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ލަފާ ގަބޫލުނުކުރަން ލަޕޯޓާ ނިންމީ ޑިޒާބީ އަކީ ޔޫރަޕުގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ މީހަކަށް ނުވުމުންނެވެ.

ލަޕޯޓާ ބޭނުންވަނީ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު އަދި ޔޫރަޕުގައި ކާމިޔާބު ހޯދައި ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކޯޗެކެވެ. ސަބަބަކީ އެފަދަ ކޯޗަކަށްނޫނީ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ހިފަހައްޓާލަން ދަތިވާނެތީ އެވެ. އެއީ ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުން ކާމިޔާބު ހޯދަން ބޭނުންވެފައި ތިބުމާއެކު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ހިފަހައްޓާލަން ދަތިވާނެތީ އެވެ.

މިވަގުތު ލަޕޯޓާގެ ލިސްޓުގައި ތިބި ކޯޗުންނަކީ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކުރީގެ ދެ ކޯޗުކަން ކަމަށްވާ ހަންސީ ފްލިކާއި ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ނާގަލްސްމަން އަކީ ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗެވެ. މި ދެ ކޯޗުންގެ އިތުރުން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕާއި ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒްގެ އިތުރުން ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އަދި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އަކީ ވެސް ބާސެލޯނާ ޝައުގުވެރިވާ ކޯޗުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންރީކޭ އަކީ ޒަވީގެ ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް ގެނައުމަށް ލަޕޯޓާ އަށް ގާޑިއޯލާ އިރުޝާދުދީފައިވާ ކޯޗެކެވެ. އެންރީކޭ ވަނީ ބާސެލޯނާގައި ކާމިޔާބު ތިން އަހަރު ހޭދަކޮށްފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗަކު ހޯދުމުގައި މާލީ ގޮތުން ވެސް ދަތިތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މިހެންވެ އިތުރު ސީޒަނެއްގައި ޒަވީ ބަހައްޓަން ކުލަބުން ދަނީ އޭނާއާ މަޝްވަރާ ވެސް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގައި މިހާތަނަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް