ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 10:38
ބާސެލޯނާ އިން ކާޑިޒްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ބާސެލޯނާ އިން ކާޑިޒްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ޓާސްޓެގަން ވިއްކާލަނީ
 
ބާސެލޯނާއިން ބޭނުންވަނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އިސްކަންދޭން

ބާސެލޯނާއިން މި ސީޒަނަށް ފަހު ގޯލްކީޕަރު މާކް އަންދްރޭ ޓާސްޓެގަން ވިއްކާލުމުގެ ހިޔާލު ވަރަށް ބޮޑަށް ގެންގުޅެން ފަށައިފި އެވެ.

ސްޕޭނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މިކަމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ތިން ސަބަބެއްވެ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޓާސްޓެގަންގެ އުމުރުން މިހާރު 33އަށް އެޅެމުންދިއުމާއެކު މިވަގުތު އޭނާ ވިއްކާނުލައިފިނަމަ ރަނގަޅު އަގެއް ނުލިބިދާނެތީ އެވެ. ޓާސްޓެގަން ގަތުމަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ކުލަބުތަކުންނެވެ. އެގައުމުގެ އަލް ހިލާލުން ވަނީ އޭނާ ގަތުމަށް 30 މިލިއަން ޕައުންޑް ބާސެލޯނާ އަށް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. ބާސެލޯނާއިން ދެކޭ ގޮތުގައި ލަސްކޮށްފިނަމަ މި އަދަދު ފަހުން ލިބުމަކީ ދުރުކަމެކެވެ.

ދެ ވަނަ ކަމަކީ ކުލަބުގެ އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވި ކީޕަރު އިނާކީ ޕެންޔާ އަށް ފުރުސަތުދޭން ކުލަބުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބޭނުންވުމެވެ. ޕެންޔާ ވަނީ ހުސްވި ސީޒަނުގައި ތުރުކީގެ ގަލަޓަސަރާއީއަށް ލޯނު އުސޫލުން ބަދަލުވެ މޮޅަށް ކުޅެފަ އެވެ. އަދި ޓާސްޓެގަން އަނިޔާގައި ހުރި ދުވަސްވަރު އޭނާ ވަނީ ބާސެލޯނާގެ ޖާޒީގައި ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ކީޕަރު ޓާސްޓެގަން ވިއްކާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ތިން ވަނަ ސަބަބަނީ ބާސެލޯނާގެ މާލީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ ކުޅުންތެރިން މަދުކޮށް، އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވާ ކުޅުންތެރިންނަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވުމެވެ.

ކުލަބުތެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ދެކޭ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާގެ މާލީ ހާލަތުން އަރައިގަނެވި ކުރިމަގަށް ރަނގަޅު ޓީމެއް ބިނާކުރެވޭނީ އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވާ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އިސްކަން ދީގެންނެވެ. ޓާސްޓެގަން އަކީ މޮޅު އަދި ކުލަބަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާދީފައިވާ ކީޕަރެއް ނަމަވެސް އޭނާގެ އުމުރު މަތިވަމުންދިއުމާއި، ބޮޑު މުސާރަ އަކީ މިވަގުތު ބާސެލޯނާއަށް މައްސަލައަކަށްވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް