ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 14:46
ހޯދަމުންދާ މީހާ
ހޯދަމުންދާ މީހާ
ޕޮލިސް
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއް
މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދަނީ
 
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، 2024 މާރިޗު 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް ހާޒިރުވާން އޭނާއަށް އަންގާފައިވޭ

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައި ނުވާ މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ހޯދަމުންދަނީ އަޙްމަދު އަޝްފާއު، އުދަރެސް / ނ. މަނަދޫ (34އ)އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައި ނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރާ ކަމަށެވެ.

އޭނާއަށް ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، 2024 މާރިޗު 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
75%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް