ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 09:06
ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާނުންް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާނުންް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ލީގު
ފްރެއިބާގުން ބަޔާން ހުއްޓުވައިފި
 
މި ސީޒަންގެ ޖަރުމަނު ލީގު ބަޔާނަށް ދިފާއު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަނީ ކުޑަ ވެފައި

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ފްރެއިބާގާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފްރެއިބާގްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފްރެއިބާގުން ލީޑު ނަގާފައި ވަނިކޮށް، ބަޔާނުން ދެ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ހޯދި އެވެ. ނަމަވެސް، ފަހު ވަގުުތު ފްރެއިބާގުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ފްރެއިބާގަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކްރިސްޓިއަން ގަންޓާ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ނިކޮލަސް ހޮފްލާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ބަޔާނަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ މަތިސް ޓެލް އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން، މެޗުގެ 75 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަޔާނަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޖަރުމަނުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ޖަމާލް މުސިއާލާ އެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ލޫކަސް ހޮލާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ފްރެއިބާގަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދީފަ އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ބަޔާން އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 24 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓާއެކު ދެ ވަނައިގަ އެވެ. ބަޔާނަށްވުރެ އެއް މެޗު މަދުންް ކުޅެގެން އެއް ވަނައިގައި ބަޔާ ލެވަކޫސަނަށް ލިބެނީ 61 ޕޮޮއިންޓެވެ. ލެވަކޫސަނާ، ބަޔާނާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ބޮޑުވެފައިވާއިރު، މި ސީޒަންގެ ޖަރުމަނު ލީގު ބަޔާނަށް ދިފާއު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަނީ ކުޑަ ވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް