ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 05:47
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުން
އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުން އިތުރު 560 މީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭނެ
 
ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދާނީ އެޕްރީލް 21 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8ން ހަވީރު 4ށް
 
ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރާނީ އޭޕްރިލް 28 ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚު ފަސްކުރުމުން 560 ޒުވާނުންނަށް އަލަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު އިތުރަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލު ހަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން "މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024" ބާއްވާ ތާރީހު ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އެ ބިލު ތަސްދީގުކުރެއްވިތާ ގަޑިއެއްހާ އިރު ތެރޭގައި އީސީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ކުރިން އިންތިޚާބު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މާރޗް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ ރޯދަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި އީސީން ނިންމާފައި ވަނީ އެޕްރިލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށެވެ.

މިއައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން އީސީގެ ނައިބު ރައީސް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސް ދިނުމަށް އީސީން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދާނީ އެޕްރީލް 21 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8ން ހަވީރު 4ށް ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވޯޓުގުނަން ފަށާނީ އެދުވަހުގެ ހަވީރު4:30ގެ ފަހުންކަމަށާއި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރާނީ އޭޕްރިލް 28 ގައިކަމަށްވެސް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު، ނުވަތަ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަސްދީގުކުރެއްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެއެވެ. އެއީ ދެ ފަހަރަށް މިބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލް ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ލަފާފުޅަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ބަންޑާރަ ނާއިބު ދެއްވަވާ ލަފާފުޅަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް