ކ. މާލެ
|
29 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 11:15
ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް
ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް
ފޭސްބުކް
ހަފްތާ 14
ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފި
 
މި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް 72،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް އެޗްޑީސީން ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި
 
މިއީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭއްގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލެއް

ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވަޢުދުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހަފްތާ 14 ގައި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރެސްގައި ސިއްޙަތާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ފަރުވާ ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ތެލަސީމިއާއަށް ޚާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ އިންތިޒާމް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށް ޚަލީލު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީން) މި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 72،000 އަކަފޫޓުގެ ބިން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްވާފައިވާކަމަށްވެސް ޚަލީލު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، ލަސްތަކެއް ނުވެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެކަމަށް ޚަލީލު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު ތެލަސީމިއާ ރާއްޖެއިން ނައްތާލުމަށް 10 އަހަރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެމަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޚަލީލު މި ޕްރެސްގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ތެލަސީމިއާ ހޮސްޕިޓަލުން ބޯންމެރޯގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ބޯން މެރޯ ހެދުމުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މާލެއަށް އަންނަ ތެލަސީމިއާ ބަލިމީހުންނަށް ހުރުމުގެ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް