ކ. މާލެ
|
29 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 09:43
ކްއާޓާއިން ޖާގަ ހޯދި މެޗުގައި ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ލިވަޕޫލްގެ ޑަންސް
ކްއާޓާއިން ޖާގަ ހޯދި މެޗުގައި ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ލިވަޕޫލްގެ ޑަންސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕް
އެފްއޭކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
 
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ވާދަކުރާނީ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ލިވަޕޫލް ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ 3-0 ން ސައުތްހެމްތަން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާގެ ޖާގަ ހޯދީ 1-0 ން ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މިދިޔަ އަހަަރުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަތުން ބަލިވީއެވެ.

ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ކްއާޓާ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނީ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ އެވެ. ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް ދަތުރުކުރީ 6-2 ން ލޫޓަން ޓައުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ނިއުކާސަލް ކުއާޓާގެ ޖާގަ ހޯދީ ބްލެކްބާން ރޯވާރސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ޗެލްސީ ވާދަކުރާނީ ލެސްޓަރ ސިޓީއާއެވެ. ޗެލްސީ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ހޯދީ 3-2 ން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އަދި ވުލްވުސް ވާދަކުރާނީ ކޮވެންޓްރީ ސިޓީ އާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް