ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 18:34
ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު، އެލެކްސީ ނަވަލްނީ
ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު، އެލެކްސީ ނަވަލްނީ
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ނަވަލްނީގެ ޖަނާޒާ
އެލެކްސީ ނަވަލްނީ ހުކުރު ދުވަހު ވަޅުލަނީ
 
އުމުރުން 47 އަހަރުގެ އެލެކްސީ ނަވަލްނީއަކީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިންއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުން އައި ފަރާތެއް

ޖަލުގައި ހުއްޓައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެފައިވާ ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީގެ ޖަނާޒާ، ހުކުރު ދުވަހު ވެރިރަށް މޮސްކޯގައި އޮންނާނެކަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އާއިލާގެ ތަރުޖަމާނު މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ނަވަލްނީގެ އެތައް ހާސް ސަޕޯޓަރުން އޭނާއަށް އެންމެ ފަހުގެ އިޙްތިރާމް އަދާކުރުމަށް އެއްވާނެ ހޯލެއް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބު ވުމަށްފަހުއެވެ. ޖަނާޒާ ކުރިއަށްދާނެ ތަނުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރަމުން ސްޕޯކްސްޕަރސަން ކީރާ ޔަރްމީޝް ވަނީ، ހުކުރު ދުވަހު މޮސްކޯ ގަޑިން ދޭއް ޖަހާއިރު އޮންނަ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށް ސަޕޯޓަރުން ކުރިއާލައި އެތަނަށް ދިއުމަށް އެދިފައެވެ.

އުމުރުން 47 އަހަރުގެ އެލެކްސީ ނަވަލްނީއަކީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިންއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުން އައި ފަރާތެކެވެ. އަދި ޕޫޓިންއާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ ކޮރަޕްޝަން މުޅިދުނިޔެއަށް ހާމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އައިސްފައި ވެއެވެ. މިކަމުގައި އޭނާއާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށް ޖަލަށްލާފައި ހުއްޓައި މަރުވެފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޖަލުގެ އޮފިޝަލުން ބުނާގޮތުގައި އެ ދުވަހު އޭނާ ހިނގާލަން ނެރުނުތަނާ ކުއްލިއަކަށް ޚަބަރު ހުސްވީއެވެ. އަދި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވީ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަވަލްނީ ބަހައްޓާފައި ހުރީވެސް އާކްޓިކް ޕީނަލް ކޮލޮނީ ކިޔާ، މޮސްކޯއާ ވަރަށް ދުރު، އަދި އެންމެ ބޮޑެތި ކުށްވެރިން ބައިތިއްބާ ޖަލެއްގައެވެ. ނަވަލްނީގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ރައީސް ޕޫޓިންގެ އަމުރަށް ނަވަލްނީ ގަސްތުގައި މަރާލެވުނީ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކްރެމްލިނުން މިކަން ދޮގުކުރެއެވެ.

ނަވަލްނީ މަރާލެވުނީ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާ މިނިވަންވާން ވަރަށް ގާތްވެފައި ވާތީ ކަމަށް ސަޕޯޓަރުން ބުނާ ބުނުންވެސް ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ކްރެމްލިނުން ބުނަނީ ނަވަލްނީއާއި އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނަކީ އެމެރިކާގެ މަދަދު ލިބޭ އެކްސްޓްރީމިސްޓުން ކަމަށެވެ. އަދި ނަވަލްނީ މިނިވަންކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތްކަން ނޭނގޭކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނަވަލްނީގެ މަރު ސެޓްފިކެޓްގައި ވަނީ އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ގުދުރަތީ މަރަކުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަޕޯޓަރުން އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ.

ނަވަލްނީގެ މަންމަވެސް ވަނީ ޕްރައިވެޓް ޖަނާޒާއެއް ބާއްވަން އޭނާއަށް ސަރުކާރުން މަޖްބޫރުކުރަމުން ދިޔަކަމަށް ބުނެފައެވެ. ފުރަތަމަ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުނުކޮށް ވެސް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ލަސްކޮށްފައި ވެއެވެ. ސަޕޯޓަރުން ބުނާގޮތުގައި ހަށިގަނޑު ހަވާލުނުކޮށް ލަސްކުރީ އޭނާއަށް ދިންކަމަށް ބެލެވޭ ޒަހަރެއްގެ އަސަރު ކެނޑެންދެނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް