ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 14:23
ފަރަށް އެރި ޓަގުބޯޓާއި ބާޖު
ފަރަށް އެރި ޓަގުބޯޓާއި ބާޖު
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ހުޅުމާލެ ފަރަށް ޓަގުބޯޓާއި ބާޖު އެރުން
ހުޅުމާލެ ފަރަށް ޓަގުބޯޓާއި ބާޖު އެރުން - ޓަގުބޯޓު ފުންކުރުމާއެކު ދިރާސާ ފަށާނެ
 
މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި ވަނީ މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު
 
މިހާދިސާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން އެނގޭނީ މައްސަލަ ބަލާ ނިމުމުން

ހުޅުމާލޭ ފަރަށް އެރި ޓަގުބޯޓު އަދި ފުން ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ އުޅަނދު ފުން ކުރެވުމާ އެކު ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބެލުމަށް ސާވޭއެއް ފަށާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އީޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ނައީމް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ވިދާޅުވީ ހިލަ ބާޖު މިހާރު ފުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ޓަގު ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިލަ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރު ކުރި ޓަގުބޯޓަކާއި ބާޖެއް ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އުތުރު ފަރާތު ފަރުމައްޗަށް އެރި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި ވަނީ މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޓޮމިނި އޮފްޝޯރ ޕްރައިވް ލިމިޓެޑުގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މި ބާޖަކީ އޭއެމް މަނުމިޓް ނަމަކަށް ކިޔާ ބާޖެކެވެ. ފަރަށް އެރި ޓަގުބޯޓަކީ ދުބާއީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މިޑްލް އީސްޓް މެރިން ކޮމްޕެނީގެ ނަމުގައި ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ބޯޓެކެވެ. އީޕީއޭއިން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން އެނގޭނީ މައްސަލަ ބަލާ ނިމުމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް