ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 13:46
2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ބާއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ބާއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް މީޑިޔާ
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ޚާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
 
މިއީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ބާއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް
 
މިއީ ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް

މި އަހަރު މާރިޗު މަހުގެ 17 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ޚާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ފެށި މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ މި ޕްރޮގްރާމުގައި މަޖިލިސް އިންތިހާބާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ޤާނޫނު އަދި އިލެކްޝަންސްގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މީގެ ކުރީގެ އިންތިހާބުތަކުގެ މައުލޫމާތާއި ވޯޓުލުމުގެ މަރުހަލާއާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަރުހަލާތަކުގައި ވެސް އަމާންކަމާއެކު އޮފިސަރުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ގޮތުގެ ތަޖުރިބާތަކާއި މައުލޫމާތުތައް މި ތަމްރީނު ޕްރުގްރާމުގައި ހިއްސާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު ކުރީގެ އިންތިހާބުތަކުގައި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު އޮންނަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އެ ހައްގުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ވެސް މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ހިއްސާކުރާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި މައުލޫމާތުދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ޚިދުމަތުގެ މުދައްރިބުންނާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކަމާގުޅޭ މުދައްރިބުންނެވެ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއު ވެސް މި މަހުގެ 28 ގައި އޮންނަ ތަމްރީނު ކުލާސްތަކުގައި މައުލޫމާތުދެއްވާނެކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މިއީ ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް