ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 04:10
ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު ކޮއިމްހިން ކެލޭހާ
ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު ކޮއިމްހިން ކެލޭހާ
ގޫގުލް
ލިވަޕޫލް
ކެލޭހާ އަށް ކްލޮޕްގެ ތައުރީފް
 
އެއީ ދުނިޔޭގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މޮޅު ކީޕަރު: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލްގެ ބަދަލު ކީޕަރު ކޮއިމްހިން ކެލޭހާ އަށް ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

ސަބަބަކީ ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ކަރަބޯ ކަޕް ލިވަޕޫލް ހޯދި ފައިނަލް މެޗުގައި ކެލޭހާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމެވެ. 90 މިނިޓްގައި ލަނޑެއް ނުޖެހި، އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދިނުމުގައި ކެލޭހާ ވަނީ ނުރައްކާތެރި ގިނަ ބޯލަތަކެއް ދިފާއުކޮށްފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހުސްކޮށް ޖަހަން ލިބުނު ގިނަ ބޯޅަތަކުގެ ހުރަހަކަށްވީ އޭނާ އެވެ.

އޭނާ އަކީ މޮޅު ގޯލްކީޕަރެއް. އެކަން އޭނާ އެވަނީ އަނެއްކާ ވެސް މި މެޗުގައި ސާބިތުކޮށްދީފައި. އަހަރެން ވަރަށް އުފާކުރަން އޭނާ ދެއްކި މޮޅުކުޅުމަށް. އަދި އަހަރެންގެ ޓީމުގައި މޮޅު ދެ ކީޕަރުން ތިބޭތީވެ. ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ކީޕަރާއި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މޮޅު ކީޕަރު މިތިބީ އަހަރެންގެ ޓީމުގައި
ކްލޮޕް
ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު ކޮއިމްހިން ކެލޭހާ - ގޫގުލް

އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ރިޕަބްލިކް އޮފް އަޔަލޭންޑްގެ ކީޕަރު ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވެސް ބައެއް މެޗުތަކުގައި ލިވަޕޫލްގައި މޮޅަށް ކުޅެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް އޮތް ނުތަވަނަސްކަމަކީ މި ސީޒަނަށް ފަހު ކެލޭހާ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވުމެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ކަށަވަރުކުރުމަށް ގަވާއިދުން ކުޅެވޭނެ ކުލަބަކަށް ބަދަލުވުމެވެ.

ލިވަޕޫލްގައި އެއްވަނަ ކީޕަރުކަން ކުރަމުންދަނީ ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ކީޕަރު އަލިސަން ބެކާ އެވެ. އޭނާ އަށް މިދިޔަ ސީޒަނާއި މި ސީޒަނުގައި ގެއްލުނު މެޗުތަކުގައި ކެލޭހާ ވަނީ މޮޅަށް ކުޅެ ކޯޗުގެ އިތުބާރު ހޯދައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް