ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 19:03
 އައްޑޫސިޓީ
އައްޑޫސިޓީ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް
ކައުންސިލުތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު
ކައުންސިލުތަކުގެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައަށް އެވްރެޖުކޮށް 5000 ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެއް ގެނައުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
 
މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް މިގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އަހަރަކު 37،368،000 ރުފިޔާ އިތުރުވެގެންދާނެ

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ މަގާމުތަކަށް އެވްރެޖުކޮށް 5000 ރުފިޔާގެ ކުރިއެރުމެއް އަންނަ ގޮތަށް މުސާރައާއި އިޔާނަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިހާރު ގެނެސްފައިވާ ބަދަލާއެކު ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުގެ މޭޔަރުންނަށް މިހާރު ލިބެމުން އަންނަ 40،000 ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި 46،000 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރުންގެ މުސާރަ 35،000 ރުފިޔާއިން 40،500 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރުމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުންނަށް މިހާރު ލިބެމުން އަންނަ 28،000 ރުފިޔާ، 33،000 ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާއިރު ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް މިހާރު ލިބެމުން އަންނަ 30،000 ރުފިޔާ، 35،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރުމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލާއެކު ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުންނަށް މިހާރު ލިބެމުން އަންނަ 20،000 ރުފިޔާ، 25،500 ރުފޔާއަށް ބޮޑުކުރުމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ނައިބު ރައީސުންގެ މުސާރަ 15،000 ރުފިޔާއިން 20،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ 13،000 ރުފިޔާއިން 18،000 ރުފިޔާއަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް މިގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އަހަރަކު 37،368،000 (ތިރީސް ހަތް މިލިއަން ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްހާސް) ރުފިޔާ އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް