ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 18:20
ޖޭއެސްސީގެ މަސައްކަތްތައް
ޖޭއެސްސީގެ މަސައްކަތްތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުން
މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހަތް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފި
 
މި ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ޖޭއެސްސީއަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީން އިންޓަވިއުކޮށް އެ ކޮމިޓީން ދިން ލަފަޔާއި އެކުގަ
 
އެ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރި އިއުލާނުގެ ދަށުން

މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހަތް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރި އިއުލާނުގެ ދަށުންނެވެ.

ޖޭއެސްސީން ނިންމާފައި ވަނީ

- ޅ.ހިންނަވަރު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު ކަމަށް ޅ.ނައިފަރު، އަތަ، އުސްރަތު މުހައްމަދު

- ދ. މީދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ފ.ނިލަންދޫ، އުނިމާގެ، މޫސާ އިސްމާއީލް

- ސ. ހިތަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް އައްޔަނު ކުރެވުނު ސ.ހިތަދޫ، ދުބުހިމާގެ، ނަހުޝާ ރަޝީދު

- އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު ކަމަށް ފ.ބިލެތްދޫ، ބަސީރީހިޔާ، ޖައިލަމް ތައުފީގު

- ކ. ދިއްފުށީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު ކަމަށް މާލެ ދަފްތަރު 14060، މަނާފް އިބްރާހީމް

- ނ. ވެލިދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު ކަމަށް ނ.ކުޑަފަރި، ކުރެއިމާ، އަބާން ޢަބްދުﷲ.

- ރ. އުނގޫފާރު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު ކަމަށް އެ ރަށު، ވީލްޑެން، ރިމާހު މުހައްމަދު އައްޔަންކުރުމަށެވެ.

މި ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ޖޭއެސްސީއަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީން އިންޓަވިއުކޮށް އެ ކޮމިޓީން ދިން ލަފަޔާއި އެކުގައެވެ. އަދި. ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ޖޭއެސްސީން ނިންމާފައި ވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް