ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 09:58
މެޗަށްފަހު މެސީއާއި އިންޓަރ މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިން؛ ފޮޓޯ-އިންޓަރ މިއާމީ
މެޗަށްފަހު މެސީއާއި އިންޓަރ މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިން؛ ފޮޓޯ-އިންޓަރ މިއާމީ
އިންޓަ މިއާމީ
އެމެރިކާ ލީގު
މެސީގެ އެހީގައި އެމެރިކާ ލީގުގެ އައު ސީޒަން އިންޓަރ މިއާމީން ފެށީ މޮޅަކުން
 
މެޗު އިންޓަރ މިއާމީން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ން

މެސީގެ އެހީގައި އެމެރިކާ ލީގުގެ އައު ސީޒަން އިންޓަރ މިއާމީން މޮޅަކުން ފަށައިފި އެވެ.

މޭޖަރ ލީގު ސޮކަރގައި އައު ސީޒަންގައި އިންޓަރ މިއާމީން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ރިއަލް ސޯލްޓް ލޭކް އާ ވާދަކޮށް 2-0 ނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު މެސީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުން ޖެހީ ޓޭލާ އެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ ފަހު ބައިގައި ގޯމޭޒް ޖެހީ ލުއިސް ސުއަރޭޒް ތަނަވަސްކޮށްފިން ފުރުޞަތަކުންނެވެ. އެކަމަކު އެ ލަނޑުގައި ވެސް މެސީ ހިއްސާވިއެވެ. 36 އަހަރުގެ މެސީ ވަނީ ބާސެލޯނާގައި އޭނާގެ ޕާޓްނަރ ސުއަރޭޒްއާއެކު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އުފައްދާ މެޗުގައި އެތަފާތު ދައްކާފައެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަންގެ ފަހުބައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގެއްލުނު މެސީ އައު ސީޒަން ފެށީ ރަނގަޅަށެވެ. އެކަން ކޯޗު ޖެރާޑޯ މާޓީނޯ ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން ގައުމުން ބޭރުގައި ކުޅުނު ރަހުމަތްތެރި ކަމުގެ މެޗުތަކުގައި ވެސް މެސީއަށް ނުކުޅެވުނެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން ވެސް އަމާޒުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް