ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 09:26
އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލަނޑު ޖެހުމުގައި ވެސް އާސެނަލްގެ ފޯމް ދަމަހައްޓާ، ބާންލީ އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް!
 
ފަސް މެޗުން އާސެނަލް ވަނީ 21 ގޯލް ޖަހާފައި

ލަނޑު ޖެހުމުގައިވެސް އާސެނަލްގެ ފޯމް ދަމަހައްޓާ ބާންލީ އަތުން, ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި 5-0 ން ބާންލީ ބަލިކޮށް, އާސެނަލް ވަނީ އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ދެ ޕޮއިންޓްގައި ހިފަހައްޓާފަ އެވެ. އަދި މިވަގުތު އޮތީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށްވުރެ ދެ ޕޮއިންޓް ކުރީގަ އެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލް އަށް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދައިދިނީ އޮޑެގާޑެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ޕެނަލްޓީ އަކުން ޖެހީ ސަކާ އެވެ. ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނިޓްގައި އާސެނަލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑުވެސް ޖެހީ ސަކާ އެވެ. 66 ވަނަ މިނިޓްގައި އާސެނަލްގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޓްރޮސާޑް އެވެ. ފަހު ލަނޑު ޖެހީ ކައި ހަވަޓްޒް އެވެ.

އާސެނަލް ވަނީ ވިދިވިދިގެން ކުޅުނު ފަސް މެޗުން މޮޅުވެ, 21 ގޯލް ޖަހާފަ އެވެ. ބާންލީ އަކީ ރެލިގޭޝަން ޒޯންގައި އޮތް ޓީމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް