raajjemv logo
އައްޑޫ ސިޓީ
އައްޑޫސިޓީގެ މަގުމަތީ ބާޒާރު އޮގަސްޓު 3 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި
 
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށްތަކުގެ ވިޔަފާރިވެރިން މަގުމަތީ ބާޒާރު ފަށާފައިވަނީ ޖުލައި 26 ގައި
ސިމާހާ ނަސީމް
3,649
ކ. މާލެ |
2 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 08:17
އައްޑޫ
އަޒުމޫން އަހުމަދު

އައްޑޫސިޓީގެ މަގުމަތީ ބާޒާރު އޮގަސްޓު 3 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ފަށާފައިވާ މަގުމަތީ ބާޒާރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިންކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކުގެ ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ސ ފޭދުގެ ބޮޑުމަގުގައި ފަށާފައިވާ މަގުމަތީ ބާޒާރަކީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށްތަކުގެ ވިޔަފާރިވެރިން ފަށަފާއިވާ މަގުމަތީ ބާޒާރެކެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ވިޔަފާރިވެރިން އޮގަސްޓު 3 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މަގުމަތީ ބާޒާރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި ވަނީ މޫސުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް