ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 07:14
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކައި ހަވާޓްޒް
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކައި ހަވާޓްޒް
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
ހަވާޓްޒް އަށް އޮތީ އާޓެޓާގެ ލޯބި!
 
ޚާއްސަކޮށް އޭނާ އަކީ ވަރަށް ތަފާތު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ ސަބަބުން ޓީމަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިބިގެންދާ ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ބުނި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާސެނަލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ، ޖަރުމަނުގެ ކައި ހަވާޓްޒް އަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ތައުރީފު ކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އެޓޭކިން މިޑްފީލްޑަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، ހަވާޓްޒް އަށް އޮތީ އޭނާގެ ލޯބި ކަމަށެވެ. އަދި އާޓެޓާ ދެކޭ ގޮތުގައި ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ހަވާޓްޒް ދެކެ އެންމެ ވެސް ލޯބި ވާނެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އޭނާ އަކީ ވަރަށް ތަފާތު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ ސަބަބުން ޓީމަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިބިގެންދާ ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، ހަވާޓްޒްގެ ކުޅުމަކީ ވެސް ވަރަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ. ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އާނާގެ ފަރާތުން ޑިފެންސިވް ރޯލެއް ފެނިގެން ދާއިރު، އަނެއް ބައި ފަހަރު ފެންނަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އެޓޭކިން ރޯލެއް ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން، އެކަމާމެދު ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި، އޭނާގެ މުޅި ވައްޓަފާޅި ކަމުދާ ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ހަވާޓްޒް އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އާސެނަަލަށް ބަދަލުވެ، ހަވާޓްޒް ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ކުލަބަށް 33 މެޗު ކުޅެދީ، ފަސް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އާސެނަލާއެކު އޭނާ ވަނީ އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

ހަވާޓްޒް އަންނަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖަރުމަނުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމުގައި 42 މެޗު ކުޅެ، 14 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް