ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 18:23
ބީއެމްލެ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތްތައް
ބީއެމްލެ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތްތައް
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ ލުއި ލޯނު، ވަގުތުން އެޕްރޫވް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
 
މި ފައިނޭންސިން ތަކުގެ ރޭޓަކީ %15
 
މި ފައިނޭންސިން އަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 5 އަހަރު ލިބޭނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ލުއި ލޯނާއި ބީއެމްއެލްގެ އިސްލާމިކް ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން ވަގުތުން އެޕްރޫވްކޮށްދޭ ގޮތަށް އެ ބޭންކުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި ލޯނާއި ފައިނޭންސިންގެ ޚިދުމަތް، ފައިނޭންސިން އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ބޭންކަކުން މިގޮތަށް އެޕްރޫވްކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެގޮތުން ބޭންކުން ގެނައި މި ބަދަލާއެކު، ފައިނޭންސިންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ޝަރުތުހަމަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅެމުން ލޯނު އެޕްރޫވްކޮށް 4 ގަޑިއިރުތެރޭ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި އިންޓަރނެޓް އަދި މޮބައިލް ބޭންކިން އެޕް މެދުވެރިކޮށް ލޯނާއި ފައިނޭންސިން ލިބޭ އަދަދު ފެންނާނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކާލް ސްޓުމްކަ ވިދާޅުވީ، ބުދަ ދުވަހު ބޭންކުން ގެނައި ބަދަލާއެކު، ލުއި ލޯނާއި ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިންއަށް ހުށަހެޅުމުން ވަގުތުން އެޕްރޫވްކޮށްލެވޭނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން މީގެ ކުރިން ލޯނުތައް ޕްރޮސެސްކުރުމަށްދާ ވަގުތު ފަސް ދުވަހުން މަދު މިނެޓުކޮޅަށް ކުޑަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، އެ ބަދަލު ގެނެވުނީ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ ފަދަ ޚިދުމަތެއް ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

މި ޚިދުމަތުގެ ދަށުން، ލޯނަށް ނުވަތަ ފައިނޭންސިން އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެކަމަށް ފެންނަ އަދަދަކީ ބޭންކުގެ ކްރެޑިޓް އިވެލުއޭޝަނަށް ފަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ކްރެޑިޓްލިމިޓުގެ ގޮތުގައި ފެންނަ ޖުމްލަ އަދަދާ ހަމަޔަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ކަމަށްވާއިރު، މި ފައިނޭންސިން ތަކުގެ ރޭޓަކީ 15 ޕަސެންޓެވެ. އަދި ފައިނޭންސިން އަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 5 އަހަރު ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް