ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 16:47
ދެކުނު ކޮރެއާއާއި ކިޔުބާއަކީ ފިނިހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ވަރަށް އެކުވެރި ދެ ގައުމު
ދެކުނު ކޮރެއާއާއި ކިޔުބާއަކީ ފިނިހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ވަރަށް އެކުވެރި ދެ ގައުމު
ރޮއިޓާސް
ދެކުނު ކޮރެއާއާއި ކިއުބާ
އުތުރު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ އެކުވެރިޔާ ކިއުބާއާއެކު ދެކުނު ކޮރެއާއިން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފި
 
ފާއިތުވި އަހަރު ކިއުބާއިން ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓް ކުށްވެރިކޮށް، ދެކުނު ކޮރެއާއާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްފާނެ ކަމަށް ބުނެފައި

އުތުރު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ އެކުވެރިޔާ ކިއުބާއާއެކު ދެކުނު ކޮރެއާއިން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފިއެވެ.

ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އުތުރު ކޮރެއާގެ ފިނި ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރުގެ އެއް ބައިވެރިޔާ ކިއުބާއާއެކު ދެކުނު ކޮރެއާއިން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

ދެކުނު ކޮރެޔާއާ ކިއުބާއާ ދެމެދު ގާއިމުކުރި އައު ޚާރިޖީ ގުޅުމަކީ ލެޓިން އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކާއެކު ޚާރިޖީ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދެކުނު ކޮރެޔާއިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެޅި މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ކުރިން 1960 ވަނަ އަހަރު އުތުރު ކޮރެޔާއާއި ކިއުބާއާ ދެމެދު އުފެދުނު ގާތް ގުޅުމަކީ ދެ ގައުމުން ހިއްސާކުރާ ސޯޝަލިސްޓު ފިކުރުތަކާއި، އެމެރިކާއާމެދު ދެ ގައުމުގައި ވެސް އޮތް އަދާވާތްތެރިކަމުގެ ސަބަބުން އުފެދުނު ގުޅުމެކެވެ. އުތުރު ކޮރެޔާގައި ކިއުބާގެ އެމްބަސީއެއް ވެސް ގާއިމުކޮށްފައި ހުރެއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބުނާގޮތުގައި، އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުން ވަނީ ކިއުބާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ފިޑެލް ކާސްޓްރޯއަކީ ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އުމުރުފުޅުން 90 އަހަރުގައި ކާސްޓްރޯ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އުތުރު ކޮރެޔާއިން ވަނީ ރަސްމީ ހިތާމައިގައި ތިން ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައެވެ. ކާސްޓްރޯ އަވަހާރަވީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން ދުރުގައި އޮތްނަމަވެސް ދެކުނު ކޮރެއާއާ ކިއުބާއާ ދެމެދު ތާރީޚީގޮތުން އޮތީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެކެވެ. އެމެރިކާގެ ހަރުކަށި އެކުވެރި އަދި އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީއެއް އޮންނަ ދެކުނު ކޮރެއާއިން ޓައިވާނާއެކު ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އަންނައިރު، މިއީ ކިއުބާއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ޗައިނާއާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދެބަސްވުމެވެ.

މި ނުސީދާ ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ދެކުނު ކޮރެއާއާ ކިއުބާއާ ދެމެދު އޮންނަ ރަސްމީ ގުޅުމަށް އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ހުރަސްއެޅުނެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ވަނީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ކިއުބާއިން ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ ޓެސްޓް ކުށްވެރިކޮށް، ދެކުނު ކޮރެއާއާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ދޮރުތައް ހުޅުވިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު، ދެކުނު ކޮރެއާއާ ކިއުބާއާ ދެމެދު ރަސްމީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމުކޮށް، ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ހަރުދަނާ ކަންކަމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ނިޒާމުތައް ތަފާތުވެފައި ވީނަމަވެސް، އިޤްތިޞާދީ އެއްބާރުލުމާއި، ސަގާފީ ބަދަލުތަކާއި، ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ވިސްނުން އިތުރުކުރުމުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް