ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 14:40
ކުރީގެ އާމީ ޖެނެރަލް ޕްރަބޯވޯ ސުބިއަންޓޯ
ކުރީގެ އާމީ ޖެނެރަލް ޕްރަބޯވޯ ސުބިއަންޓޯ
ރޮއިޓާސް
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސުބިއަންޓޯ ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި
 
ގާތްގަޑަކަށް 85 އިންސައްތައާއި 95 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ވޯޓު މިހާރު ވަނީ ގުނާ ނިމިފައި

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކުރީގެ އާމީ ޖެނެރަލް އަދި މިހާރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޕްރަބޯވޯ ސުބިއަންޓޯ ބޮޑުތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިގްތިސާދު ކަމުގައިވާ އިންޑޮނޭޝިއާގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ސުބިއަންޓޯ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 58 އިންސައްތަ ވޯޓު ހޯއްދަވަގައިގެންނެވެ. އެއީ އޭނާއާ ވާދަކުރެއްވި އިންޑޮނީޝިޔާގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަނީސް ބެސްވަޑާން ހޯއްދެވި ވޯޓުގެ ގާތްގަޑަކަށް ދެގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. ބެސްވަޑާންއަށް މިހާތަނަށް ގުނި ވޯޓުން ލިބިފައިވަނީ 22 ޕަސަންޓަށްވުރެ ދަށުންނެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އޮތީ ގަންޖަރު ޕްރަނޯވޯއެވެ.

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވިކަން ކަށަވަރުވުމާ އެކު 72 އަހަރުގެ ސުބިއަންޓޯ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވިދާޅުވީ މި ވަގުތަކީ އެންމެން އެއްވާންވީ ވަގުތުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަކީ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު ކަމަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި، މި ކާމިޔާބަކީ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ވެސް ސުބިއަންޓޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

1990 ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅު އެއް ޒަމާނެއްގެ ރައީސް ސުހާޓޯގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަސްކަރީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން އިންޑޮނޭޝިއާ ނިކުތް ފަހުން އިންޑޮނޭޝިއާގައި ބޭއްވި މިއިންތިޚާބަކީ އެގައުމުގެ ހަ ވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 200 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ލިބުނެވެ. މި އިންތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާއިން އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޑިމޮކްރެޓައިޒޭޝަނަށް ކޮންމެވެސް އަސަރުކުރާނެކަމަށް މަސްރަޙް ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.

ނަތީޖާއާ ގުޅިގެން 57 އަހަރުގެ ބެސްވަޑާން ވިދާޅުވީ ވޯޓު އެއްކޮށް ގުނާ އަދި ނުނިމޭ ކަމަށާއި ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އައި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ގާތްގަޑަކަށް 85 އިންސައްތައާއި 95 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ވޯޓު މިހާރު ވަނީ ގުނާ ނިމިފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި މަކަރާއި ހީލަތުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުރި ކަމަށް ގަންޖާރާއި އަނީސްގެ ކެމްޕޭން ޓީމުތަކުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ފޯރުކޮށްދީފައެއްނުވެއެވެ.

އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިންތިޚާބުގައި 17،000 ސަރަހައްދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 259،000 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި 18 ޕާޓީއަކުން 20،600 މަގާމަށް ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސުބިއަންޓޯއާއި ވާދަކުރެއްވި އަނީސް ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ސެކިއުލަރ ނަސްދޭމް ޕާޓީ އާއި ކޮންޒަވޭޓިވް އިސްލާމިކް ޕްރޮސްޕަރަސް ޖަސްޓިސް ޕާޓީ (ޕީކޭއެސް) ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިން ޕާޓީއެއްގެ ތާއީދާއެކުއެވެ. ކާކު އިމީންގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އަދި ގައުމީ ހޭލުންތެރި ޕާޓީ (ޕީކޭބީ) ގެ ވެރިޔާ މުހައިމިން އިސްކަންދަރު އަކީ އޭނާގެ ރަނިންމޭޓެވެ.

ތިން ވަނަ ކެންޑިޑޭޓް ގަންޖާރު އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އޮފް ސްޓްރަގްލް (ޕީޑީއައި-ޕީ) އިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލެއްވިއިރު، އޭނާގެ ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ ރަނިންމެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ މުހައްމަދު މަހުފުދު މަހްމޮދީން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް