ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 08:50
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ރޮއިޓާސް
ރެއާލް މެޑްރިޑު
އަންޗެލޮޓީގެ ތައުރީފު ރެއާލްގެ ސްކޮޑަށް
 
ޚާއްސަކޮށް އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ މަސައްކަތަށް ކަމޭހިތާ، ފަރުވާތެރި ބައެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނި

ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި މިހާރު ތިބި ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެކުލަވާލެވިފައި އޮތް ސްކޮޑަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވާހަކަ ދެއްކީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލައިޕްޒިގްގެ މައްޗަށް ރެއާލުން ކުރި ހޯދި މެޗަށްފަހު އެވެ. އެ މެޗުން މޮޅުވެ ރެއާލުން ވަނީ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފަ އެވެ.

އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، މިހާރު ރެއާލްގައި އޮތް ސްކޮޑަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ސްކޮޑެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ މަސައްކަތަށް ކަމޭހިތާ، ފަރުވާތެރި ބައެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ރެއާލުން ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނުއިރު، ލައިޕްޒިގުން ނުރައްކާ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ޑިފެންސް ކުރިކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ އެ މެޗުގައި ރެއާލަށް ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރެއާލަށް އެ މެޗުގައި އިތުރު ލަނޑު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ލިބުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރުން މޮޅުވުމުން އުފާވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗަށް ރެއާލުން ނިކުންނާނީ ހަމަޖެހިގެން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް، ރެއާލުން އެ މެޗު ފަސޭހަ ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރު ވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަންޗެލޮޓީ ބުނީ ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަވި ކަމަށާއި، އެކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކާާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އެކަންކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ ކަމުގައި ވެސް ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން، ރެއާލްގެ ފޯކަސް ދެން އޮންނާނީ، އަނެއްކާ ވެސް ސްޕެނިޝް ލީގަށް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް ދާނީ ފަހަރަކު މަރުހަލާ އަކުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިވަގުތު ރެއާލް އޮތީ ސްޕެނިޝް ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގަ އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އެ ޓީމު އޮތީ، ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޖިރޯނާގެ މައްޗަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް