ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 19:21
ސިމްޑީން ރޯދަ މަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަން
ސިމްޑީން ރޯދަ މަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަން
ސިމްޑީ
ސިމްޑީ
ރޯދައަށް ސިމްޑީގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް: ނަސީބުވެރިއަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު!
 
ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ހަފުތާއަކަށް ވެސް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ދިނުމަށް ސިމްޑީން ނިންމާފައިވޭ

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށް ސިމްޑީން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

ސިމްޑީގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ލޯންޗުކުރެވުނު މި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 13 އޭޕްރިލްގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހޮވާލެވޭ ނަސީބުވެރިންނަށް އެކި އިނާމުތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭއިރު، އެންމެ ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުން އެއް ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޖެހޭނީ ސިމްޑީގެ ފިހާރައަކުން ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ މޮބައިލް އެޕުން ވިޔަފާރިކުރާށެވެ. އެގޮތުން 500 ރުފިޔާއިން މަތިން ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަންއެއް ވެސް ލިބޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ރަމަޟާން މަހުގެ ހަތަރު ހަފްތާއަށް، ވީކްލީ އިނާމުތަކެއް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ދެވޭ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި:

 • އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ކޮންމެ މަހަށް 10 ކިލޯގެ ދުނާރު ހަނޑޫ، އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން
 • ދެވަނަ އިނާމަކަށް އިލީ ކޮފީ ބަންޑަލްއެއް (ކޮފީ މެޝިން، ކޭޕް ކަޕް، ކަޕް ސެޓް އަދި ކެޕްސޫލް ހިމެނޭ)
 • ތިންވަނަ އިނާމަކަށް އިންސްޓަ 360 ވަން އާރުއެސް ބޫސްޓް 4ކޭ އެޑިޝަންގެ ކެމެރާއެއް

މީގެ އިތުރުން ދެވަނަ ހަފުތާގައި ދެވޭ އިނާމުތަކުގެ ދެވޭ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި:

 • އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ލެންސަކާއި އެކު ކެނޮން ޑީއެސްއެލްއާރު އީއޯއެސް 3000ޑީ ކެމެރާއެއް
 • ދެވަނަ އިނާމަކަށް، އަވަން، ގޭސް ހޮބް، ރައިސް ކުކަރު އަދި ޕުލް އައުޓް ހުޑް ހިމެނޭ ލޮކްޓްރޮލަކްސްގެ ކިޗަން އެޕްލަޔަންސް ބަންޑަލްއެއްް
 • ތިންވަނަ އިނާމަކަށް ޑްރިންކް ރެސިޕީ ފޮތަކާއި އެކު އިލޮކްޓްރޮލަކްސްގެ ބްލެންޑަރަކާއި މޮނިން، ސިރަޕް، ޕިއުރީޒް، ސިރަޕް އަދި ފްރެޕްސް ހިމެނޭ ބަންޑަލްއެއް

ތިންވަނަ ހަފުތާގެ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 • އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ސްޓިކް ވެކިއުމްއަކާއި ހޭންޑް ވެކިއުމްއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިލެކްޓްރޮލަކްސްގެ ހޯމްއެޕްލަޔަންސް ކްލީނިން ބަންޑަލްއެއް
 • ދެވަނަ އިނާމަކަށް ކެނޮން ޖީއެކްސް 6070 އިންކް ޖެޓް ޕްރިންޓަރެއް
 • އަދި ތިންވަނަ އިނާމަކަށް އެކި ވައްތަރުތަކުގެ އެކި ފްލޭވާތައް ހިމެނޭ ދިލްމާ ޓީ ބަންޑްލްއެއް

މީގެ އިތުރުން، ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ހަފުތާގައި ލިބޭ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 • އެއް ވަނަ އިނާމަކަށް ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކާއި ކާބޯތަކެތި އަދި ޕާސަނަލް ކެއާގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް ހިމެނޭ ސިމްޑީގެ ސީޕީޑީ ބަންޑަލްއެއް
 • ދެވަނަ އިނާމަކަށް ލެނޯވޯ ބްރޭޏްޑްގެ އެމް 10ގެ ޓެބްލެޓެއް
 • ތިންވަނަ އިނާމަކަށް ޑްރިންކް ރެސިޕީ ފޮތަކާއި އެކު އިލޮކްޓްރޮލަކްސްގެ ބްލެންޑަރެއްގެ އިތުރުން، މޮނިން، ސިރަޕް، ޕިއުރީޒް، ސިރަޕް އަދި ފްރެޕްސް ހިމެނޭ ބަންޑަލްއެއް

މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސިމްޑީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މިޝާލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ، މި އަހަރުގެ ޕްރޮމޯޝަނުގައި އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ތަކެތި އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރޯދަ މަހަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ސިމްޑީގެ ފިހާރަތަކުން ހޯދޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން، މާލޭގެ މާފަންނުގައި ވެސް ސިމްޑީ ސީޕީޑީގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވާފައިވާކަން މިޝާލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް