ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 10:34
ގަލަހާ ޗެލްސީގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ގަލަހާ ޗެލްސީގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
އިގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ގަލަހާގެ ދެ ލަނޑާއެކު ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ބަލިކޮށް، ޗެލްސީ ތާވަލްގެ މެދަށް
 
މެޗު ޗެލްސީ ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ން

ގަލަހާގެ ދެ ލަނޑާއެކު ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ބަލިކޮށް, އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ މެދަށް ޗެލްސީ ޖެހިލައިފި އެވެ.

މި ސީޒަންގައި ނަތީޖާތައް ގޯސް, އަދި ތާވަލްގެ ފަހަތުގައި އޮތް ޗެލްސީން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ބަލިކުރީ ފަހަތުން އަރާ 3-1 ނެވެ. ޕެލަސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އިންނެވެ. އެޓީމަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލާމާ އެވެ. ގަލަހާ ޗެލްސީ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނިޓްގައެވެ. މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ މިނިޓްގައި ލީޑް ނަގައިދިނީ ވެސް ގަލަގާ އެވެ. ލީޑް ފުޅާކޮށްދިނީ އިތުރު ވަގުތުގެ ހަތަރު ވަނަ މިނިޓްގައި އެންޒޯ ފާނަންޑޭޒް އެވެ.

Advertisement

މޮޅާއެކު ޗެލްސީ ތާވަލްގެ 10 ވަނައިގައި އޮތީ 34 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ރޯއީ ހޮޖްސަންގެ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އޮތީ 24 ޕޮއިންޓާއެކު 15 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް