ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 06:08
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ޗެއާމަން އަޙުމަދު ވާސިފް
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ޗެއާމަން އަޙުމަދު ވާސިފް
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު
ނިއުގެ ޗެއާމަންކަމުން ވާސިފް އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ
 
ނިއުގެ ޗެއާމަންކަމުގެ މަޤާމަށް ވާސިފް އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި

ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުލަބު ކަމަށްވާ، ނިއު ރޭޑިއަންޓްސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ޗެއާމަންކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އަޙުމަދު ވާސިފް ނިންމަވައިފި އެވެ.

ނިއުގެ ޗެއާމަންކަމުގެ މަޤާމަށް ވާސިފް އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެއީ ސަސްޕެންޝަނެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ނިއު، ސަސްޕެންޝަނުން ސަލާމަތަކޮށް، އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަަނށް ގެނައުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ނިއު އިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފަ އެވެ. އެ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އަތުން ބަލިވެ، ނިއު ވަނީ ކަޓައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އަލުން އަނެއްކާ ވެސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ދިޔުމުގެ އުންމީދުގައި ނިއު އިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ނިއު ވާދަކުރަން ޖެހުނީ ކުރީގެ ގަދަ ބާރު، ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ އެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވިކްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ، ނިއު އަށް ވަނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ދެވޭ ގޮތް ނުވެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، އަނެއްކާ ވެސް ނިއު އިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ދިޔުމަށް، ނިއު އަށް ވަނީ އިތުރު އަހަރެއް އިންތިޒާރު ކުރުމަށެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާސިފް ވަނީ ނިއުގެ ޗެއާމަންކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަން ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

ވާސިފް އޭނާގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓުގަައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދެ ފަހަރު ފެއިލްވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ތިން ވަނަ ފަހަރު ނިކުންނަން ވާނީ އައު ޗެއާމަނަކާއެކު، ގަދަކޮށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އިތުރަށް ވާސިފް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކަންކަން ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަށްފަހު، ޗެއާމަންކަމުން ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު، އަބަދު ވެސް ހުންނާނީ ނިއުގެ ފަޚުރުވެރި ސަޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދީ އޮތް މައްސަލައިގައި ނިއު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިއު ސަސްޕެންޑު ކުރިއިރު، ފަހުން ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން ވެސް ވަނީ ނިއު އަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް