ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 15:36
ކުރީގެ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ކުރީގެ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޝާހިދުގެ ފާޑުކިޔުން މި ސަރުކާރަށް
މިއީ ގޮތެއް ނެތް، ޑިމޮކްރަސީ އާއި އަހުލުވެރި ނޫން ސަރުކާރެއް - ޝާހިދު
 
އެމްޑީޕީ އަކީ ރާއްޖޭގައި ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ މަތިވެރި މަޤްސަދުގައި އުފެއްދި ޕާޓީ އެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި
 
ޝާހިދު ވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ
 
އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މި އަނިޔާވެރި ވެރިކަމަށް ރައްޔިތުން ނުކުމެ ނޫނެކޭ ބުނަން ޖެހޭ ކަމަށް

މިއީ ގޮތެއް ނެތް، ޑިމޮކްރަސީ އާއި އަހުލުވެރި ނޫން ސަރުކާރެއް ކަމަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދު ﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓުން ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރުމަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުންނެވެ. ޝާހިދު ވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދަނީ އަނިޔާވެރިކަންކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މި އަނިޔާވެރި ވެރިކަމަށް ރައްޔިތުން ނުކުމެ ނޫނެކޭ ބުނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަން ހޯއްދެވީ ދޮގު ދޮލަނގެއް ބޮލަށް ލައްވައިގެން ނުކުމެވަޑައިގެން ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ހައްދަވާފައިވާ ދޮގުތައް މިހާރު ހާމަވަމުންދާ ކަަމަށާއި އެމްޑީޕީން މިހާރު ނުކުންނަނީ މި ސަރުކާރުން ހަދަމުންދާ ދޮގުތައް ހާމަކުރުމަށް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމްޑީޕީން ނުކުމެ މި ވެރިކަމުގެ ނުސާފުކަމާއި ނުތާހިރުކަން ހާމަކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންވެސް ތިބީ އެ އަޒުމުގައި ކަމަރު ބަނދެގެން ކަމަށް

އެމްޑީޕީ އަކީ ރާއްޖޭގައި ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ މަތިވެރި މަޤްސަދުގައި އުފެއްދި ޕާޓީ އެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޑީޕީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އުފުލާދޭން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީ އެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޝާހިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ އަށް ބޮޑު މެޖޯރިޓީ އެއް ލިބުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް