ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 10:18
މާލޭގައި ހުންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒު
މާލޭގައި ހުންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒު
ޓްވީޓަރ
ރިސާލާ ޕްރޮގްރާމް
ރިސާލާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރަމަޟާންމަހު އޮންލައިން މީޑިއާގައި ދީނީ ކޮންޓެންޓް ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
 
2024 ފެބްރުވަރީ 14 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 09:00 ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭ
 
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 2024 ފެބްރުވަރީ 21 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

ރިސާލާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރަމަޟާންމަހު އޮންލައިން މީޑިއާގައި ދީނީ ކޮންޓެންޓް ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ: 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން އޮންލައިން މީޑިއާ ހިންގާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

Advertisement

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2024 ފެބްރުވަރީ 14 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 09:00 ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހެއެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 2024 ފެބްރުވަރީ 21 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް