ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 05:47
މަސްވެރިއެއް
މަސްވެރިއެއް
ރާއްޖެ އެމްވީ
މަސްވެރިކަން
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހައި، މަސް ގަންނަ އަގު 20ރ. އަށް ކުޑަކުރަނީ
 
މިފްކޯ އިން މަސް ގަންނަ އަގު 20 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙްގެ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހައި، މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އިން މަސް ގަންނަ އަގު 20 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު ނިމެން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް، މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 25 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރައްވަން ރައީސް ޞޯލިޙް ނިންމެވިއެވެ. އެގޮތުން އެ ފަހަރު އެ ނިންމެވުން ނިންމީ، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި އިނގިރޭސިވިލާތާ އެކު އޭރުގެ ސަރުކާރުން ކުރި މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން ޔޫރަޕަށް ބޭރުކުރާ މަހުން ނަގާ 22 ޕަސެންޓްގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމުގެ އުންމީދު ލިބިފައިވަނިކޮށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، މަސް ގަންނަ އަގު 25 އިން ތިރިކުރާނެ ކަމަށް ބުނަމުންދިޔައެވެ. އެގޮތުން "ރާއްޖެ ޓީވީ" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން، މިފްކޯ އިން މަސް ގަންނަ އަގު 20 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބައެއް ނޫސްތަކަށް މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ދެއްވާފައިވާއިރު، މަސް ގަންނަ އަގު ކުޑަކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަޒީރު އެހެން މީޑިޔާތަކުގައި ވެސް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން، އެ ވުޒާރާއިން އަދި ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިފްކޯގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުކުރިއަށް ދާތީ ޕީސީބީން އެދުނީ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ އާއި ވަކިން ބައްދަލުކުރުމަށް
މިފްކޯގެ ސީއީއޯ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކޮށްފި
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދޫކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރުމާއި ގުޅިގެން އެ ދޯނިތަކުގައި ތިބި މަސްވެރިންނަށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓު ދީފި
5 މާރޗުގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވި، އަނެއްކާވެސް އައު ޑެޑްލައިނެއް
ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން، މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ރައީސް މުއިއްޒު
މިފްކޯ އިން ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓެއް ޕްރޮމޯޓްކުރުން - މިފްކޯ އަށް ގޯސްވީ ޓްވީޓް ކުރި މީހާ
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިިހުގެ އަރިހުން މަސްވެރި އަލިބެ މައާފަށް އެދިއްޖެ