ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 06:43
ޓޯނީ ކްރޫސް
ޓޯނީ ކްރޫސް
ޓްވީޓަރ
ރެއާލް މެޑްރިޑު
ކުރިމަގާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކްރޫސް: އަންޗެލޮޓީ
 
ރެއާލާއެކު ކްރޫސް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޓޯނީ ކްރޫސްގެ ކުރިމަގާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ، އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

އަންޗެލޮޓީ މިހެން ބުނީ ރެއާލްގައި ކްރޫސްގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ. ރެއާލާއެކު އެންމެ ފަހުން ކްރޫސް އެއްބަސްވުން އައު ކުރީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް، ކުރިމަގާމެދު މިހާތަނަށް ކްރޫސް ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ސްޕެއިންގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، އެއީ ކްރޫސްގެ އަމިއްލަ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި، ގޮތެއް ނިންމާނީ ވެސް އޭނާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ކްރޫސް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށާއި، އޭނާ ނިންމީ އެންމެ ފުރިހަމަ ނިންމުން ކަމަށް ވެސް އަންޗެލޮޓީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، ކްރޫސް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް 447 މެޗު ކުޅެދީ، 28 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ރެއާލާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކްރޫސް އަކީ އެ ޓީމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ.

ކްރޫސް ވަނީ މިހާތަނަށް ރެއާލާއެކު 19 ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕެނިޝް ލީގު، ކޮޕާ ޑެލް ރޭ، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ކްރޫސް ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2021 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް، ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. ޖަރުމަނުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ޓީމުގައި ވެސް އޭނާ ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް