ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 09:26
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ޖިރޯނާ މެޗުން ލީގު ލިބޭނެ ބައެއް ކަނޑަ ނޭޅޭނެ: އަންޗެލޮޓީ
 
އަންޗެލޮޓީ ބުނީ އެ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ބޮޑު އެޑުވާންޓޭޖެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ލީގު ހޯދޭނެ ކަމަށް ދެކުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން، ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދޭނެ ބައެއް ކަނޑަ ނޭޅޭނެ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

އަންޗެލޮޓީ މިހެން ބުނީ، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު، އެއް ވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ. މެޗުން މޮޅުވެ ލީޑު ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް އޮތްއިރު، މެޗުންް މޮޅުވެގެން އަލުން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތު ޖިރޯނާ އަށް އެބަ އޮތެވެ.

އަންޗެލޮޓީ ބުނީ އެ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ބޮޑު އެޑުވާންޓޭޖެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ލީގު ހޯދޭނެ ކަމަށް ދެކުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ރެއާލް އަދި ޖިރޯނާ އަށް އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޙާލަތެއްގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެ މެޗުން އެއްވެސް ކަމެއް ކަނޑަ ނޭޅޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ލީގު ލިބޭނެ ބައެއް ކަނޑަ އެޅޭނީ ފަހަށް ހުރި މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ އިން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށާއި، މެޗަށް ނިކުންނާނީ އެކަން އެނގި ތިބެ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މި ސީޒަނުގަައި ޖިރޯނާ އިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ރެއާލުން އެ ޓީމަށް ފުރިހަމަ އަށް އިޙުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ރެއާލަށް މޮޅުވެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ވެސް އޮތް ކަމަށެވެ.

ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް އެ ޓީމުން ނިކުންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ، ރާއްޖެ ގަޑިން 22:30 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް