ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 05:32
ބީއެމްއެލް ނަމުގައި ފޮނުވާ ފޭކު މެސެޖު
ބީއެމްއެލް ނަމުގައި ފޮނުވާ ފޭކު މެސެޖު
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލް ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖު
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖެއް ފޮނުވާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
 
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޮނުވަމުންދާ މި އެސްއެމްއެސްގައި ބުނެފައިވަނީ ޓްރާންސެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން އެކައުންޓް ލިމިޓްވެފައިވާ ކަމަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖެއް ފޮނުވަމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް އެ ބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޮނުވަމުންދާ މި އެސްއެމްއެސްގައި ބުނެފައިވަނީ ޓްރާންސެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން އެކައުންޓް ލިމިޓްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކައުންޓް ރީ-އެކްޓިވޭޓްކުރުމަށް މެސެޖުގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތުމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ އެ ބޭންކުން އެއްވެސް ލިންކަކާއެކު އެސްއެމްއެސް ނުފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ލިންކްތަކަށް ނުވަނުމަށާއި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ލޮގިން މައުލޫމާތު އެއްވެސް މީހަކަށް ނުދިނުމަށް ބޭންކާއި ފުލުހުން އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ.

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް