ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 05:09
ޔޫރޯ 2020 - އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔޫރޯ 2020 - އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ނޭޝަންސް ލީގް
ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިޓަލީ، ފްރާންސް، ބެލްޖިއަމް އެއް ގްރޫޕަކަށް
 
ބެލްޖިއަމް ވެސް ހިމެނެނީ މި ގްރޫޕުގައި، އިނގިރޭސިން ހިމެނެނީ ދެ ވަނަ ކެޓަގަރީގައި

ޔޫއޭފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ވަރުގަދަ ތިން ގައުމެއް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

މި ގޮތުން ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަން އިޓަލީ އާއި ދުނިޔޭގެ ރަނަރަބް ފްރާންސް އާއި ބެލްޖިއަމާއެކު ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނެނީ އިޒްރޭލެވެ.

ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނެނީ ކްރޮއޭޝިޔާ އާއި ޕޯޗުގަލް އަދި ޕޮލެންޑާއި ސްކޮޓްލޭންޑެވެ. ގްރޫޕް ސީގައި ހިމެނެނީ ނެދަލޭންޑްސް އާއި ހަންގޭރީ އާއި ޖަރުމަނު އަދި ބޮސްނިއާ އެންޑް ހަރްޒަގޮވީނާ އެވެ.

ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނެނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕޭނާއި ޑެންމާކާއި ސްވިޒްލޭންޑާއި ސާބިއާ އެވެ.

މި ލީގުގެ ދެ ވަނަ ފަންތީގައި ވާޑަކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ޗެކްރިޕަބްލިކް އާއި ޔުކްރޭން އަދި އަލްބޭނިއާ އާއި ޖޯޖިއާ ހިމެނެނީ އޭ ގްރޫޕުގަ އެވެ. ބީ ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ އިންގްލޭންޑާއި ފިންލޭންޑް އަދި އަޔަލޭންޑާއި ގްރީސް އެވެ. ގްރޫޕް ސީގައި ހިމެނެނީ އޮސްޓްރިއާ އާއި ނޯވޭ އާއި ސްލޮވީނިއާގެ އިތުރުން ކަޒަކިސްތާނެވެ. ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނެނީ ވޭލްސް އާއި އައިސްލޭންޑްގެ އިތުރުން މޮންޓެނީގްރޯ އާއި ތުރުކީ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް