ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 09:18
ޗެލްސީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ޗެލްސީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް
ޕޮޗެޓީނޯއާއެކު ޗެލްސީގެ އެންމެ ރަނގަޅު މެޗު، ވިލާ ބަލިކޮށް އެފްއޭކަޕް ގަދަ 16 އަށް
 
ލީގުގައި ޗެލްސީ އޮތީ 11 ވަނައިގަ

ޕޮޗެޓީނޯ ހަވާލުވެ, މިސީޒަންގައި ހޯދި އެންމެ ރަނގަޅު މޮޅާއެކު އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ގަދަ ސޯޅަ އަށް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ.

ގަދަ ސޯޅައިން ޗެލްސީ ޖާގަހޯދީ ރީޕްލޭ މެޗުގައި އެސްޓަން ވިލާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް އެސްޓަން ވިލާގެ މައްޗަށް ޗެލްސީން ކުރި ހޯދީ 3-1 ނެވެ. މެޗުގެ 11 ވަނަ މިނިޓްގައި ޗެލްސީ އަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ ގަލަގާ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ދެވަނަ ލަނޑ ޖެހީ ނިކޮލަސް ޖެކްސަން އެވެ. އަދި ތިންވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގައި ޖެހީ އެންޒޯ ފާނަންޑޭޒް އެވެ. މިސީޒަންގައި ލީގަށްވެސް ވާދަކުރަމުން އަންނަ އެސްޓަން ވިލާގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޑިއާބީ އެވެ.

ޗެލްސީ ރަނގަޅު މޮޅެއް މިހޯދޫ ލީގުގައި ވުލްވުސް އަތުންވެސް ބަލިވެ, ލީގު ތާވަލްގެ ގަދަ ދިހަޔަކުންވެސް ބޭރުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ޗެލްސީގެ ދަށް ނަތީޖާ ތަކުގެ ސަބަބުން ކޯޗު ޕޮޗެޓީނޯ ހުރީ ޕްރެޝަރުގައެވެ. ލީގުގައި އޮތީ 11 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް