ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 06:57
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުން
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުން
އެމްއެންޑީއެފް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ލަންކާއަށް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
 
ސްރީލަންކާގެ އަސްކަރީ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމަށާއި، ދިފާޢީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެ

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ޑިފެންސް ސާރވިސަސް ކޮމާންޑް އެންޑް ސްޓާފް ކޮލެޖުގެ ޝަރަފުވެރި ގްރެޖުއޭޓެއް ކަމުގައިވާ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް، ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފައިވަނީ، އެ ކޮލެޖުގެ ކޮމަޑާންޓް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް ލަސަންތާ ރޮޑްރިގޯގެ ދައުވަތަކަށެވެ. އަދި، މި ދަތުރުފުޅުގައި، އެމަނިކުފާނުގެ ލީޑަރޝިޕާއި ދިފާޢީ ދާއިރާއަށް ކޮށްދެއްވަމުންގެންދަވާ ނަމޫނާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން، އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ސްރީލަންކާގެ އަސްކަރީ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމަށާއި، ދިފާޢީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި، ދެ ޤައުމުގެ މަސްލަހަތު ހުރި އެކި ދާއިރާތަކާއި، އިސްތިރާޖީ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް، ދެ ޤައުމުގެ ސިފައިންގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ އެކުވެރިކަމާއި، ދިފާޢީ އަދި ސަލާމަތީ ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުމާއި ގުޅުން ބަދަހިވެގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް