ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 10:20
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެތުލެޓިކޯގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެތުލެޓިކޯގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އެތުލެޓިކޯ އިން ރެއާލް ހިފަހައްޓައިފި
 
އެއް ވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 23 މެޗުން 58 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑު ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުން މޮޅުވެ ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން، އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރެއާލަށް އޮތެވެ. ނަމަވެސް، މެޗުން އެއްވަރުވުމުން އެ ޓީމު އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އެތުލެޓިކޯގެ ޑިފެންސްގައި ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައިގެން، ރެއާލަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބްރަހިމް ޑިއާޒް އެވެ. މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައި އޮތް ނަމަވެސް، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. އެތުލެޓިކޯ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ މާކޯސް ލޮރެންޓޭ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ މެމްފިސް ޑިޕާއި އެވެ.

ނަތީޖާ އާއެކު، އެއް ވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 23 މެޗުން 58 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި ޖިރޯނާ އަށް ލިބެނީ 56 ޕޮއިންޓެވެ. އެތުލެޓިކޯ އޮތީ 48 ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރު ވަނައިގައި އެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް