ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 14:29
މިއަދު މިއީ ލަންކާގެ 76 ވަނަ މިނިވަންދުވަސް
މިއަދު މިއީ ލަންކާގެ 76 ވަނަ މިނިވަންދުވަސް
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެ-ލަންކާ ގުޅުން
ރާއްޖެއާއި ލަންކާގެ ގުޅުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް ބަދަހިވާނެ: ރައީސް މުއިއްޒު
 
ދެގައުމުން ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުމަށް އިސްކަންދޭ
 
ލަންކާގެ 76 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައިވޭ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާގެ ގުޅުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް ބަދަހިވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ 76 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައަށާއި ބޮޑުވަޒީރު ދިނޭޝް ގުނަވަރުދަނާއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ ފޮނުއްވި މެސެޖުގައެވެ.

އެ ދެބޭފުޅުންނަށް ވަކިވަކިން ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި، ލަންކާގެ މި ޚާއްސަ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އަދި ‌‌ރައީސްގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި، ލަންކާގެ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ވިދާޅުވެ، މިނިވަންދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސްގެ މެސެޖުގައި ރާއްޖެއާއި ލަންކާއަކީ ގާތް ދެ ގައުމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު އޮންނަ އެކުވެރިކަމުގެ ޒަމާންވީ ގުޅުމަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިހްތިރާމްކުރުމާއި ދެފަރާތުން އިސްކަންދޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ، އަދި ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުމަށް އިސްކަންދޭ ގުޅުމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަދި ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ރަޙްމަތްތެރި ކަމުގެ ގުޅުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް