ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 13:46
މަތީ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ބަައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
މަތީ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ބަައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޔޫ
ރާއްޖެ - ޗައިނާ
ޗައިނާގައި މާސްޓާސް ހަދަން ދިވެހިންނަށް 200 ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ކޮލާޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ އަންނަ އޭޕްރީލް 15 އިގެ ކުރިން އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފަ

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މާސްޓާސް ފެންވަރަށް ކިޔަވަން ދިވެހިންނަށް 200 ސްކޮލާޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ސްކޮލާޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނީ ޑިގްރީ ނިންމާފައިވާ އުމުރުން 45 އަހަރު ނުވާ މީހުންނަށެވެ. މިއީ ޗައިނީޒް ސްކޮލާޝިޕް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ޔޫތް އޮފް އެކްސެލެންސް ސްކީމް އޮފް ޗައިނާ ޕްރޮގްރާމް" ގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ފުލް ފަންޑެޑް ސްކޯލަރޝިޕްތަކެކެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަަމށެވެ. އަދި ސްކޮލާޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ އަންނަ އޭޕްރީލް 15 އިގެ ކުރިން އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ކޯހަށް ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ބައިވެރިވާން އެދޭ ކޯހަކީ ރާއްޖޭގެ އެމްކިޔުއޭ ގަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ޔަގީން ކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އިރުޝާދުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް