ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 08:39
އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ދަނީ
އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ދަނީ
އެމްޓީސީސީ
އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް
ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ވިނަރެސް ސަރަހައްދުގައި އާރްޓީއެލްގެ ބަސްހުއްޓިއެއް ހަދައިފި
 
އާރް ސެވަން (R7)، އާރް އެއިޓް(R8) އަދި އާރް ނައިން (R9)ގެ ރޫޓުތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެކަން އެމްޓީސީސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ވިނަރެސް ސަރަހައްދުގައި އައު ބަސްހުއްޓި އެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އެމްޓީސީސީ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ ރައްޔިތުންގެ އެދުމާއި އެއްގޮތަށް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އާރްޓީއެލްގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ހޯދައިދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 1 ފެބްރުއަރީ 2024ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ބަސް ހުއްޓިއަށް އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ދަތުރުކުރާ ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 - ފޭސް 2، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2- ވެސްޓް ޕާކު، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 - ކާނިވަލް އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 - އެއަރޕޯޓްގެ ރޫޓުތަކަށް ވަނީ ވިނަރެސް ބަސް ހުއްޓިއަށް ޚިދުމަތް ދެވޭގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އަދި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އާރް ސެވަން (R7)، އާރް އެއިޓް(R8) އަދި އާރް ނައިން (R9)ގެ ރޫޓުތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެކަން އެމްޓީސީސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް