ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ކެންޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

ކެންޔާގެ އީ ވޯޓިންގް އާއި ބެހޭ ވެރިޔާ މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

  • ކެންޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޯގަސްޓް 8 ގައި
  • ސަންޑޯ ގެއްލިފައިވަނި ހުކުރު ދުވަހު
  • ސަންޑޯސްގެ ހަށިގަނޑުފެނިފައިވާއިރު އެއް އަތް ނެތް

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 02:45 | 1,873

އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޝަނުގެ އައިޓީ މެނޭޖަރ ކްރިސް ސަންޑޯ ގެއްލިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު - އޭއެފްޕީ

އޯގަސްޓްމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް ކެންޔާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް ވޯޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ވެރިޔާ މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެއެވެ.

އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޝަނުގެ އައިޓީ މެނޭޖަރ ކްރިސް ސަންޑޯ ގެއްލިފައިވަނި ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

"އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް އޭނާ ވަނީ އަނިޔާކޮށް މަރާލާފަ" އައިއީބީސީ ޗެއާޕާސަން ވަފުލާ ޗެބުކަޓީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އުހުރޫ ކެންޔައްތާ އާއި ޒަމާންވީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައިލާ އޮޑިންގާ ގާތުން ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު ހަމަނުޖެހުންތައްވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ފުލުހުން ބުނީ ސަންޑޯ އާއި ކާކުކަން ނޭނގޭ އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ނައިރޯބީގެ ރަށްބޭރުގައި އޮންނަ ކިކުޔޫއިން ކަމަށާއި އެ ހަށިގަނޑުތައް މޯޗަރީއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ހިތައްއަރާ ހަމައެކަނި ސުވާލަކީ އޭނާ މަރާލީ ކާކުތޯ އަދި އިންތިޚާބަށް ކުޑަދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް އޭނާ މަރާލީ ކީއްވެތޯ" ޗެބުކަޓީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެންޔާގެ ނޫހެއްކަމަށްވާ ދި ސްޓާ ރިޕޯޓްސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސަންޑޯސްގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނު އިރު އެއް އަތް ނެތެވެ.

ހޯމަދުވަހަކީ އިންޑިޕެންޑެންޓް އިލެކްޓޯރަލް އެންޑް ބައުންޑަރީސް ކޮމިޝަނުން އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގް ސިންޓަމް އާއްމުން ބޭނުން ކޮށްގެން ޓެސްޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދުވަހެވެ.

ދި ކެންޔަން އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް(ކިއެމްސް)ބޭނުންކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ވޯޓްލާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށާއި ނަތީޖާ އާންމުކުުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.