ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 13:16
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން ކުޅުނު މެޗުގައި އާޓެޓާ
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން ކުޅުނު މެޗުގައި އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
މިކޭލް އާޓެޓާ
ދޮގު ވާހަކަ ނުދައްކާ. ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާކަށް ނޫޅެން: އާޓެޓާ
 
އަހަރެން މިހުރީ އެންމެ ރަނގަޅު ކުލަބުގައި: އާޓެޓާ

އާސެނަލް ދޫކޮށް ސްޕޭންގެ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން އޭނާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނޫޅޭ ކަމަށް ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަތައް ނޫސްތަކުން ދައްކަމުންދަނީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އޭނާގެ ޒާތީ ކަންކަމާމެދު ވިސްނާލުމެއްނެތި ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ ތި އަޑުއެހީ ކޮން ވާހަކައެއް. އެ ވާހަކަ އައީ ކޮންތާކުން އައި ވާހަކައެއް ކަމެއް، ކާކު ދެއްކި ވާހަކައެއް ކަމެއް ނޭނގެ. ހަމައެކަނި ނޫހުގައި ޖަހާފައި އޮތީ، މަސްދަރު ހާމަކޮށްފައިނެތް. މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. މީހެއްގެ ޒާތީ ކަމަކާމެދު ވާހަކަ ދައްކާއިރު ތެދު ދޮގު ބަލާލަންވާނެ
އާޓެޓާ

ބާސެލޯނާގެ ލަމާސިއާ އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވި ނަމަވެސް އާޓެޓާ ބުނީ މި ސީޒަނަށް ފަހު ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް ދޫކޮށްލާ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުގެ ވަޒީފާ އަށް އޭނާގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އާސެނެލްގައި އުފަލުން ހުއްޓައި ދޮގު ވާހަކަ ދައްކާތީވެ ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

އަހަރެން މިހުރީ އެންމެ ރަނގަޅު ތަނުގައި. އެންމެ ރަނގަޅު މީހުންނާއެކު. އަހަރެން ނޫޅެން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުވާކަށް. އަހަރެން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދެ ކުލަބަކަށް ކުޅެފިން. އަދި ދެ ކުލަބެއްގެ ކޯޗިންގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފިން. އަހަރެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އާސެނަލްގައި އަހަރެން މިދަނީ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން
އާޓެޓާ

އޭނާ އަދި ބުނީ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމަކަށް އާސެނަލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމަކީ މުޅިން އެހެން ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމާމެދު ވިސްނާނީ ކަންކަން އެހިސާބަށް ދިއުމުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް