ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 11:24
މެޗުން މޮޅުވުމުން އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުން މޮޅުވުމުން އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް
ޕެނަލްޓީގައި ބަލިވެ، ޗެމްޕިއަން ސެނެގާލް ކަޓައިފި
 
ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އައިވަރީ ކޯސްޓު ކުޅޭ މެޗު އޮންނާނީ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގައި އައިވަރީ ކޯސްޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސެނެގާލް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ސެނެގާލުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަަގައިދިނީ ހަބީބް ޑިއާލޯ އެވެ. ލީޑުގައި އޮވެ ސެނެގާލުން ކުޅެމުން ދަނިކޮށް، މެޗުގެ 86 ވަނަ މިނެޓުގައި އައިވަރީ ކޯސްޓަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިފަ އެވެ. ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ފްރޭންކް ކެސިއޭ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގަތު ހަމަވީއިރު ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން، އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު ކުޅުނެވެ. ދެ ހާފު ނިމުނުއިރު ވެސް، އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ޖެހިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންވެ، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހީ ޕެނަލްޓީ އެވެ. ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި އައިވަރީ ކޯސްޓުން ވަނީ ފަސް ޕެނަލްޓީ ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. ސެނެގާލަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ހަތަރު ޕެނަލްޓީ އެވެ. އެއީ އެ ޓީމުގެ މޫސާ ނިއަކާޓޭ ޖެހީ ޕެނަލްޓީ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އައިވަރީ ކޯސްޓު ކުޅޭ މެޗު އޮންނާނީ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ މެޗުގައި އެ ޓީމު ނިކުންނާނެ ޓީމެއް ޔަގީން ވާނީ، މާލީ އަދި ބުރްކީނާ ފާސޯ ބައްދަލު ކުރާ މެޗުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް