ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 07:36
ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ހުސައިން
ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ހުސައިން
ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް
ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގައި ސްރީލަންކާ ތިން ކުޅުންތެރިން!
 
މުބާރާތުގެ ކުރިން ޕްރެކްޓިސް ދެ މެޗު ކުޅޭނެ

 އޭސީސީ މެންސް ކްރިކެޓް ޗެލެންޖް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމްގައި ސްރީލަންކާގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ގައުމީ ޓީމް ތައިލެންޑަށް ދިޔައީ ސްރީލަންކާގެ ތިން ކުޅުންތެރިންނާ އެކުގައެވެ. އޭސީސީގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން އެހެން ގައުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓް އޮތަސް, އެގައުމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާތާ ތިން އަހަރުވެއްޖެ ނަމަ އަދި އެގައުމުން ބޭރުގައި 60 ދުވަސް ނުވާނަމަ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެއެވެ. އެފުރުޞަތުގެ ދަށުން ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމްގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ލަންކާ ތިން ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ތައިލެންޑްގައި ފެށި މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ރާއްޖެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ސިންގަޕޯރ އާއެވެ. އެއީ ގްރޫޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމެވެ. މުބާރާތުގެ ކުރިން ރާއްޖެއިން އިންޑޮނޭޝިޔާއާއެކު ޕްރެކްޓިސް ދެ މެޗު ކުޅޭނެއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗު 10 ލަނޑުން ރާއްޖެ ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އިންޑޮނޭޝިޔާއަކީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް އިންޑޮނޭޝިޔާ އޮތީ އަނެއް ގްރޫޕްގައެވެ. ރާއްޖެއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ސިންގަޕޯރގެ އިތުރުން ހިމެނެނީ ޖަޕާން އަދި ތައިލެންޑެވެ. ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ އަމާޒަކީ ފުރަތަމަ ސެމީފައިނަލށް ދަތުރުކުރުމެވެ.

ވަރަށް ރަނގަޅު ތަމްރީނުތަކެއް މިވަނީ ޓީމަށް ލިބިފަ. އިންޑޯ ފެސިލިޓީއާއި, ޕްރެކްޓިސް މެޗުތަކެއް ކުޅެވުމުން
އަހުމަދު ހުސައިން- ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ޓީމްގެ ކެޕްޓަނަކީ ހާޒިގު އެވެ. ވައިސް ކެޕްޓަނަކީ އާދަމް ނާސިފް އުމަރެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ތަމްރީނު ހޯދަމުންދާ ރާއްޖޭގެ ބާރު އުކުންތެރިޔާ ހަސަން ތައިލެންޑުން ވަނީ ޓީމާ ގުޅިފައެވެ. ރާއްޖެ އޮތް ގްރޫޕްގައި ދެ މެޗުން މޮޅުވެ ސެމީފައިނަލަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑުން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް