ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 11:20
ބާސެލޯނާ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށްފަހު އެންރީކޭ މެޑަލް އަޅައިގެން
ބާސެލޯނާ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށްފަހު އެންރީކޭ މެޑަލް އަޅައިގެން
ޓްވިޓަރ
ބާސެލޯނާ
ކުޅުންތެރިން ކޯޗަކަށް ބޭނުންވަނީ އެންރީކޭ
 
އެންރީކޭ އަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ބާސެލޯނާ އާއި ސްޕޭންގެ ކުރީގެ ކޯޗު

ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން އެ ކުލަބުގެ ކޯޗަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ކަމަށް ސްޕޭނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

އެންރީކޭ އަކީ ބާސެލޯނާ އާއި ސްޕޭން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗެވެ. އެންރީކޭ ވަނީ ތިން އަހަރު ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ވެސް 2015 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ.

އޭނާ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ މި ސީޒަނުގަ އެވެ. އަދި އެކުލަބާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާނީ 2025ގަ އެވެ. މިހެންވެ އެންރީކޭ ގެންނަން ވެއްޖެނަމަ ބާސެލޯނާއިން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑުވާނެ އެވެ. ސްޕޭނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލަކީ އެންރީކޭ އަމިއްލަ އަށް އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލަން ހުށަހެޅުމެވެ.

ކުރިން ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަންވެސް ކުރި އެންރީކޭ އަކީ ކޯޗުކަމަށް ގެންނަން ކުލަބުގެ ރައީސް ހުއާން ލަޕޯޓާ އަށް ކުރީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވެސް އިރުޝާދުދިނެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ތިން އަހަރުކުރިން އެކަން ނުވީ އެއިރު އެންރީކޭ ހުރީ ސްޕޭންގެ ގައުމީ ކޯޗުކަމުގައި ވާތީ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގައި މިވަގުތު ހުރީ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޒަވީ ހަނާންޑޭޒެވެ. އޭނާ ވަނީ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުން މި ސީޒަނަށް ފަހު ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލަން ނިންމާފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް